Multidisciplinair Algologisch Team (MAT)

Binnen de pijnkliniek werd het Multidisciplinair Algologisch Team (MAT) samengesteld. Dit team bestaat uit pijnartsen, 2 verpleegkundigen en een psycholoog. Samen streven we naar een ziekenhuisbreed pijnbeleid, gebaseerd op het biopsychosociaal model.

Een efficiënt pijnbeleid verhoogt het comfort van de patiënt, bevordert het herstel, voorkomt complicaties en verkort mogelijks de ziekenhuisopname. Om dit te bereiken:

  • wordt er pre-operatief gescreend op mogelijke risicofactoren
  • worden patiënten met hoge pijnscores dagelijks bezocht door de verpleegkundige van het MAT.
  • wordt advies gegeven aan de behandelende arts
  • worden vormingen georganiseerd aan de zorgteams

We trachten eveneens te voorkomen dat acute pijn chronisch wordt. Eén van de triggers bij het ontstaan van chronische pijn is onvoldoende pijnbehandeling in de acute fase.

De belangrijkste doelstelling is ervoor te zorgen dat elke pijn waaraan de patiënt lijdt op een adequate manier wordt behandeld. Het team richt zich op de coördinatie van de pijnbehandeling, overkoepelend over de verschillende afdelingen heen.

Bij elke handeling van het MAT houden we het volgende voor ogen:

‘Pijn is wat de patiënt zegt dat het is en treedt op wanneer hij zegt dat het optreedt’ (Mc Caffery, 1979).

Het is niet altijd eenvoudig om dit in de praktijk te zetten. Pijn is immers meer dan enkel een sensorische prikkel. Er kan pijn aanwezig zijn zonder dat er sprake is van een (aantoonbaar) lichamelijk letsel. Wanneer psychische en/of sociale factoren invloed hebben op de pijn wil dit niet zeggen dat de pijn daarom minder is of ‘niet echt’.