Spine unit

De Spine Unit is een team van artsen en therapeuten dat samenwerkt rond aandoeningen van de wervelkolom. Dit multidisciplinair team zorgt er samen voor dat mensen die rug- of nekklachten hebben, behandeld worden op de best mogelijke manier en via een uniform beleid.

Op regelmatige basis is er een overleg tussen deze artsen en therapeuten van Algolier (pijngeneeskunde), Revalier (fysische geneeskunde), neurochirurgie, radiologie en nucleaire geneeskunde. Zij nemen de tijd om elk door hun bril naar de patiënt te kijken en stellen samen een behandelplan op. 

Bij de voorbereiding van dit multidisciplinair overleg vindt er eerst een spinaal consult plaats bij de collega’s van fysische geneeskunde. Hier wordt alle informatie verzameld omtrent de pijnklachten, het huidig functioneren en de reeds gevolgde behandelingen.