Therapeuten

Algemeen biopsychosociaal traject

Chronische pijn vraagt meer dan enkel een consultatie en een behandeling bij de arts. Veel mensen zijn al jaren op zoek naar iemand die hen kan helpen om van hun pijn verlost te worden. Ze worden van de ene specialist naar de andere gestuurd, blijven hopen op pijnverlichting maar tevergeefs… Jaren gaan voorbij zonder verbetering en de hoop die ze ooit koesterden maakt meer en meer plaats voor teleurstelling en onmacht. Ondertussen staat hun leven stil; eerst moet de pijn weg…

Chronische pijn is complex en ‘genezen’ is vaak niet meer mogelijk. Verbeteren van de levenskwaliteit op verschillende gebieden staat voorop. Om een nieuw evenwicht te vinden (lichamelijk, mentaal, professioneel, sociaal en psychologisch) is er een team nodig dat samen mee op zoek gaat. Beter worden wil dan niet noodzakelijk zeggen ‘pijnvrij’ worden. ​

De begeleiding naar een nieuw evenwicht start met het leren kennen van de patiënt. Tijdens een raadpleging bij de pijnarts wordt er niet alleen gefocust op scans en technische resultaten maar worden ook andere aspecten die mogelijks uit balans zijn geraakt, in kaart gebracht. In functie van deze bevindingen worden één of meerdere therapeuten van de pijnkliniek (ergotherapeut, kinesist, pijnpsycholoog en sociaal assistente) in advies gevraagd. Hierdoor wordt als het ware een panoramafoto genomen waarin de weerslag van het chronische pijnprobleem in zijn totaliteit wordt belicht. 

Herstel betekent niet ‘pijnvrij zijn’ maar wel terug ‘het leven in handen nemen’, ondanks de pijn. De biopsychosociale benadering van Algolier kan helpen in het veranderen van oude gewoonten en denkwijzen, het opstellen van nieuwe haalbare doelstellingen en het loslaten van wat niet veranderd kan worden. Het is van het grootste belang dat de patiënt hier een actieve rol in speelt. Enkel op deze manier kan chronische pijn een plaats krijgen in een kwaliteitsvol leven.