Radiofrequente behandeling van de perifere zenuw

Het perifeer zenuwstelsel is een netwerk van zenuwen dat gebruikt wordt voor alle bewegingen (motorische zenuwen) en gewaarwordingen (sensibele zenuwen). De perifere zenuwen zorgen voor communicatie tussen de organen, bloedvaten, spieren en huid enerzijds en de hersenen anderzijds.

Beschadiging van een perifere zenuw kan de communicatie tussen de hersenen en het gebied dat deze zenuw bezenuwt beïnvloeden. Er kan zo perifere zenuwpijn optreden.

Het behandelen van een zenuw of zenuwwortel met elektrische stroom kan bij sommige chronische pijnproblemen langdurige beterschap bieden.

Deze behandeling wordt een zenuwblokkade genoemd.