Verloop traject

Wanneer de pijnarts u een geschikte kandidaat acht voor een behandeling met neurostimulatie, zal u doorverwezen worden naar het team van therapeuten (kinesist, ergotherapeut, psycholoog en sociaal verpleegkundige) en de neuroverpleegkundige. Nadien wordt uw dossier ook besproken op het multidisciplinair overleg en de Spine Unit. Bij unanieme goedkeuring zal de ingreep gepland worden.

In een eerste fase wordt er een elektrode (1 of 2) tegen het ruggenmerg geplaatst via een epidurale naald. Deze elektrode wordt verbonden met een verlengkabeltje dat langs de flank naar buiten komt en verbonden is met een uitwendige batterij.

Nadien is er een proefperiode van 3 weken waarbij getest wordt of deze neurostimulator een gunstig effect heeft op de zenuwpijn.

Wanneer de pijn afneemt, de slaapkwaliteit verbetert, de functionaliteit overdag toeneemt en de pijnstillers kunnen afgebouwd worden, beschouwen we dit als een positieve proefperiode.

In een tweede fase zal de neurostimulator verbonden worden met een inwendige batterij die in de bilregio of de buik geplaatst wordt. Er bestaan oplaadbare en niet-oplaadbare batterijen.

Gedurende dit volledige traject en ook nadien, wordt er regelmatige opvolging voorzien in de pijnkliniek via de neuromodulatieverpleegkundigen. Zij zijn het vaste aanspreekpunt voor vragen en advies rond de neurostimulator binnen Algolier.