Kinesitherapeute

Als kinesitherapeute in Algolier evalueer ik de fysieke activiteiten van de chronische pijnpatiënt. Naast een pijnanamnese en een kinesitherapeutisch functieonderzoek bekijk ik hoe de patiënt omgaat met pijn in functie van beweging. Dikwijls is er een afname (angst) om te bewegen (kinesiofobie) omdat de patiënt er van overtuigd is dat bewegen de pijn zal verergeren. Anderzijds zijn er ook patiënten waar er sprake is van langdurige overactiviteit. Het is echter aangewezen om zoveel mogelijk te bewegen binnen de eigen grenzen met een goed evenwicht tussen inspanning en ontspanning/herstel.

Opvallend is dat de pijn dikwijls aanwezig blijft ook al heeft het beschadigde weefsel zich al lang hersteld. M.a.w. pijn komt niet alleen tot stand door input (gevaarsignaal) vanuit de spieren en gewrichten. Daarom zal ik de patiënt bevragen over eventuele lichamelijke spanningen, stresserende ervaringen, voeding,  het slaappatroon, dagstructuur, …

Uit het gesprek kan blijken of de patiënt nog nood heeft aan een kinesitherapeutische behandeling, reactivatie, een educatietraject over chronische pijn,  relaxatie of slaapeducatie. Indien aangewezen kan de patiënt ook een TENS toestel ontlenen. Doel van deze behandeling is pijnvermindering te bekomen door prikkeling van zenuwen via huidelektroden die verbonden zijn met een elektrisch apparaat.

Met onze begeleiding vanuit de pijnkliniek streven we ernaar dat de patiënt meer kwaliteit in zijn leven ondervindt ondanks te pijn.