Ergotherapeute

Chronische pijnklachten kunnen het functioneren van een persoon ingrijpend hinderen. Mensen zijn niet meer in staat om activiteiten uit te voeren die voorheen vanzelfsprekend waren. Vaak kost het allemaal meer tijd dan voordien. Het vervullen van sociaal maatschappelijke rollen kan belemmerd worden of zelfs zoveel energie vergen dat er een onevenwicht ontstaat tussen werk enerzijds en het gezinsleven en vrijetijdsbesteding anderzijds.

Als ergotherapeut richt ik mij op de activiteiten van het dagelijks leven en kijk ik naar de mogelijkheden van de patiƫnt. Wat lukt er voor deze persoon nog wel? Hoe kan hij of zij het lichamelijk en mentaal functioneren verbeteren? Zijn er mogelijkheden om zich verder te ontplooien en zo zelfstandiger te worden? Is het gebruik van hulpmiddelen een meerwaarde?

Er kan gewerkt worden aan advies rond optimale leef -, woon- en werkomstandigheden met als doel, kwaliteitsvol te kunnen blijven functioneren in het dagelijks leven.