Ergotherapeute

Chronische pijnklachten kunnen het functioneren van een persoon ingrijpend hinderen. Mensen zijn niet meer in staat om activiteiten uit te voeren die voorheen vanzelfsprekend waren. Vaak kost het allemaal meer tijd dan voordien. Het vervullen van sociaal maatschappelijke rollen kan belemmerd worden of zelfs zoveel energie vergen dat er een onevenwicht ontstaat tussen werk enerzijds en het gezinsleven en vrijetijdsbesteding anderzijds.

Als ergotherapeut richt ik mij op alle activiteiten van het dagelijks leven, dit met nadruk op het huidige “handelen en functioneren” van de patiënt. Zo heb ik niet alleen aandacht voor het dagelijks functioneren van de persoon, maar ook voor zijn plaats in de samenleving.

Als ergotherapeut kijk ik naar de mogelijkheden van de patiënt. Wat lukt er voor deze persoon nog wel? Hoe kan hij of zij het lichamelijk en mentaal functioneren verbeteren? Zijn er mogelijkheden om zich verder te ontplooien en zo zelfstandiger te worden?

Via een eerste intakegesprek breng ik in kaart waar ondersteuning, begeleiding of gericht advies nodig is. Er kan gewerkt worden aan optimale leef -, woon- en werkomstandigheden. Via individuele sessies en/of groep sessies (dit kan gaan van activiteitenmanagement, arbeidspostaanpassing, ergonomie en/of reactivatie) speel ik in op de noden van de patiënt met als doel, kwaliteitsvol te kunnen blijven functioneren in het dagelijks leven.