Sociaal verpleegkundige

Chronische pijn heeft nagenoeg altijd een impact op het sociale en professionele leven.

Werkonderbrekingen, arbeidsongeschiktheid, medische kosten en een veranderende financiële situatie leiden tot zorgen en onzekerheid. 

Begeleiding bij herscholing, zoeken naar aangepast werk en verzorgen van de communicatie met de adviserend geneesheer of arbeidsdokter zijn belangrijke taken van de sociaal verpleegkundige van de pijnkliniek.

Uiteraard moet ook aandacht besteed worden aan sociale contacten. Deze zijn meestal verminderd, bemoeilijkt of soms zelfs volledig weggevallen. Starten van vrijwilligerswerk en/of hernemen van groepsactiviteiten kan een belangrijke stap zijn richting een nieuw evenwicht.